راه نجات از فتنه
67 بازدید
تاریخ ارائه : 1/28/2013 4:41:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

ینابیع المودة، القندوزی    ج‏1   الباب الثالث و الأربعون  ص : 383  - المناقب للخوارزمی:75حدیث55

أخرج الحموینی: بسنده عن الأعمش، عن إبراهیم النخعی، عن علقمة و الأسود قالا:

أتینا أبا أیوب الأنصاری [رضی اللّه عنه‏] فقلنا: یا أبا أیوب إنّ اللّه أکرم‏  بنبیه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و صفى لک من فضله‏ ، أخبرنا بمخرجک مع علی تقاتل‏  أهل لا إله إلّا اللّه؟

فقال أبو أیوب: [فانّی‏] أقسم لکما  باللّه لقد کان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم معی فی هذا البیت الذی أنتما فیه معی و علی‏ جالس عن یمینه و أنا [جالس‏] عن یساره و أنس [قائم‏] بین یدیه و ما فی البیت غیرنا  إذ حرّک الباب فقال لأنس‏: افتح لعمار [الطیب المطیب‏] ففتح [أنس‏] الباب، و دخل عمار فسلم‏على النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فردّ علیه السّلام و رحب به‏  ثم قال:                                                                        یا عمار  ستکون بعدی‏  فی أمّتی هنات حتى یختلف السیف فیما بینهم و حتى یقتل بعضهم بعضا و حتى یتبرأ  بعضهم من بعض فاذا رأیت ذلک فعلیک بهذا الأصلع‏ عن یمینی- یعنی علیا فان سلک الناس کلّهم وادیا و سلک علی [ابن أبی طالب علیه السّلام‏] وادیا فاسلک وادی علی و خلّ عن الناس. یا عمار إنّ علیا لا یردّک عن هدى و لا یدخلک‏ على ردى.
یا عمار طاعة علی طاعتی و طاعتی طاعة اللّه- جل شأنه‏ .

  

علقمه واسودگفتند:نزدابوایوب انصاری آمدیم وگفتیم ای ابوایوب هماناخداوندپیامبرش راگرامی داشته وازجمله فضائل اوبرای توتوصیف شده به ماخبربده بآنچه درجنگهاهمراه علی(علیه السلام)دیده ای پس آیاعلی بااهل لااله الاالله مقاتله کرد؟

ابوایوب گفت برای شمابه خداسوگندیادمی کنم که رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)درهمین خانه نشسته بود علی در جانب راست او ومن جانب چپ اوانس پیش روی وجزما کس دیگردرخانه نبود درزدند رسول خدا(ص)به انس فرمودند: دررا برای عماربازکن پس اودررابازکرد وعمارداخل شد وسلام کرد رسول خدا جواب فرمودند: و برای اوجا باز کردند سپس فرمود:ای عماربزودی بعدازمن درامتم اختلاف بجایی رسد که میانشان شمشیرکشیده شودتا بعضشان بعضی دیگررابکشد وتا آنجاکه بعضی ازبعض دیگربیزاری جویند پس چون چنین دیدی برتوبادکه ازاین شخص که طرف راست من قرار دارد یعنی علی(علیه السلام)پیروی کنی پس اگر تمام مردم از راهی رفتندوعلی به تنهایی ازراهی رفت تو راهی را که علی میرود برو. همانا علی تورا ازراه هدایت به ضلالت سوق نمیدهد.اطاعت علی اطاعت از من است.